Sluiten
IMG_4971

Vlaams onderzoekscentrum

Publicaties

Het onderzoekscentrum initieert en stimuleert publicaties rond recent tentoonstellingsonderzoek binnen het vakgebied. Verder initieert of participeert het onderzoekscentrum aan publicaties van proceedings van wetenschappelijke studiedagen of congressen.

Tentoonstellingscatalogi waaraan het Vlaamse onderzoekscentrum heeft meegewerkt:

Colard Mansion

Pieter Pourbus en de vergeten Meesters

Kunst van het Recht

The Art of Law (proceedings)

Staging the Court of Burgundy

Van Eyck tot Dürer

Vorstelijk verzameld

Distinguished contributions to the study of the arts in the Burgundian Netherlands

Om onderzoek nog beter te stimuleren en profileren publiceert het onderzoekscentrum de reeks Distinguished contributions to the study of the arts in the Burgundian Netherlands uitgegeven door Harvey Miller/ Brepols. Deze reeks met als focus de kunst van de Bourgondische Nederlanden publiceert zowel monografische volumes met relevante nieuwe onderzoeksresultaten als volumes met gecompileerde symposia papers. De serie wordt gerealiseerd onder de redactie van Till-Holger Borchert (directeur Musea Brugge en Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden en) en Susie Nash (Courtauld Institute, Londen).

Distinguished Contributions to the Study of the Arts in the Burgundian Netherlands (HMDC 1.1)

Bart Fransen, Rogier van der Weyden and Stone Sculpture in Brussels (Rogier van der Weyden en de beeldhouwkunst in Brussel), 2013

De activiteiten van Rogier van der Weyden (1399/1400-1464) reikten veel verder dan zijn welgekende schilderijen die het onderwerp zijn van talrijke publicaties. Dit boek focust op de beeldhouwkunst in Brussel toen Rogier daar woonde, een onderwerp dat nog weinig bestudeerd werd in de kunstgeschiedenis. Het biedt een frisse en fascinerende kijk op de context waarin deze bekende Brusselse schilder werkte. Bart Fransen leidt ons langs een netwerk van steenhouwers en ambachtslui, van de steengroeve tot het atelier van de beeldhouwer, en laat ons kennismaken met een aantal opmerkelijke maar ongekende en onbeminde beeldhouwwerken die nu te vinden zijn in kerken, een abdij, een begijnhof, een reservecollectie in een museum en een kapel in een kasteel. Met de verschillende studiecases in gedachte bestudeert hij de rechtstreekse betrokkenheid van Rogier van der Weyden in beeldhouwprojecten aan de hand van bewijsstukken uit gearchiveerde documenten, tekeningen en de beeldhouwwerken zelf. Het resultaat is een uiterst leesbaar boek, rijkelijk geïllustreerd, dat de hechte relatie tussen de verschillende kunstvormen in de vijftiende eeuw nogmaals aantoont.

Review

"Het is belangrijk de beeldhouwwerken uit de tijd van Rogier van der Weyden meer bekendheid te geven binnen de wetenschap. Het hier nogmaals verzamelde bronnenmateriaal en de samengestelde tekeningenbundel zijn bovendien nuttig wanneer je de vraag naar het ontwerpproces in de beeldhouwkunst onbevooroordeeld zou willen behandelen." (Michael Grandmontagne, in: Sehepunkte, Editie 14 (2014), Nr. 7/8)

S. Urbach, Early Netherlandish Painting in Budapest: Volume I en II, 2015 (Vlaamse Primitieven in Budapest)

Winnaar van de Opus Mirabile Award in 2016, uitgereikt door het Comité voor Kunstgeschiedenis van de Hongaarse Academie voor de Wetenschappen. Dit is het eerste deel van een serie wetenschappelijke catalogussen over de Vlaamse schilderijen in het Szépművészeti Múzeum in Budapest. De catalogus werd geschreven door Dr. Susan Urbach, curator emeritus van het museum en gerenommeerd kenner van de renaissancekunst, geassisteerd door curator Ágota Varga en schilderijconservator András Fáy. Het werk omvat tal van bijdragen en bibliografische referenties over 49 werken, gedateerd tussen ca. 1460 en ca. 1540. Het volume beschrijft ongeveer een derde van de volledige collectie Vlaamse schilders uit de 15e tot de 17e eeuw en bevat de laatste bevindingen in wetenschappelijk onderzoek en technische analyse.

Review

“(…) een uitmuntend referentiewerk dat een stevige basis biedt voor toekomstig onderzoek.” (Jeffrey Chipps Smith, in Renaissance Quarterly, LXX/1, 2016, p. 276)

K. Woods, Cut in Alabaster: a Material of Sculpture and its European Traditions 1330-1530, 2018

Terwijl marmer geassocieerd wordt met de renaissance in Italië, is albast het materiaal dat meestal in de rest van Europa gebruikt werd en dat zijn specifieke eigenschappen, traditie en betekenis heeft. Het was bijzonder populair als materiaal voor beeldhouwwerken in de twee eeuwen tussen 1330-1530. In die periode werden albasten beeldhouwwerken zowel voor de binnenlandse markt als voor de export vervaardigd. Dit boek richt zich vooral op Engeland, de Bourgondische Nederlanden en Spanje, drie landen die nauw met elkaar verbonden waren door handelsroutes, diplomatie en culturele uitwisselingen, en vergelijkt de productie en de visuele cultuur van het albasten beeld in de late middeleeuwen in Europa. 'Cut in Alabaster' brengt het beeldhouwwerk in kaart, van de groeve tot de context waarin het gebruikt werd, het onderzoekt de snijders, de markten en de functies, en ook wat het gebruik was, wat er uitgebeeld werd en wat de betekenis was van het materiaal. Het geeft een gedetailleerde beschrijving van graven, altaarstukken, beeldhouwwerken voor de elite en voor het gewone volk, gaande van prestigieuze bestellingen tot het kleine, goedkope snijwerk geproduceerd voor een meer alledaags publiek.

Het Vlaams onderzoekscentrum gaf al eerder financiële steun aan relevante publicaties. Zo werd de studie over Sittow en Juan de Flandes van Mathias Weniger en de publicatie over de tekeningen van Bosch van Fritz Koreny gesteund.

Matthias Weniger, Sittow, Morros, Juan de Flandes. Drei Maler aus dem Norden am Hof Isabellas der Katholischen, Kiel, 2011

F. Koreny, Hieronymus Bosch. Die Zeichnungen Werkstatt und Nachfolge bis zum Ende des 16. Jahrhunderts, 2012

Publicaties door onderzoekers verbonden met het Vlaams onderzoekscentrum en Musea Brugge

Borchert, T.

Paumen, V. (2018). Voor wie goud blinkt in de rechtszaal, wacht de hellemond na het oordeel. In Mareel S. (red), Roep om Rechtvaardigheid. Recht en onrecht in de kunst uit de Nederlanden 1450 – 1650 (pp. 170 -175). Uitg. Hannibal.

Paumen, V. (2018). Moord in naam van rechtvaardigheid gesanctioneerd door God. In Mareel S. (red), Roep om Rechtvaardigheid. Recht en onrecht in de kunst uit de Nederlanden 1450 – 1650 (pp. 176 -179). Uitg. Hannibal.

Paumen, V. (2016). De verbeelding van de rechtspraak. Of hoe een villing een rechtszaal sierde. VIND. Geschiedenis, archeologie, kunst en antiek. 24, pp. 40-47