Vanaf 1 april 2023: nieuwe openingsdagen en ticketprijzen Lees meer

Sluiten
IMG_4971

Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden

Het Vlaams onderzoekscentrum initieert, faciliteert, stimuleert en profileert onderzoek gerelateerd aan de Vlaamse kunst van de 15e en 16e eeuw.

Het onderzoekscentrum zet projecten en initiatieven op die een brug vormen tussen de museale en de academische wereld.

Het onderzoekscentrum is, samen met de museumbibliotheek, een platform voor museummedewerkers, onderzoekers, vakspecialisten en het geïnteresseerde publiek. Onderzoekers kunnen in de bibliotheek een werkplek reserveren voor langdurige onderzoeksprojecten gerelateerd aan collectiestukken van Musea Brugge. Verder streeft het onderzoekscentrum ernaar zich te onderscheiden als vooraanstaand centrum op het vlak van disseminatie en uitwisseling van kunsthistorische kennis over de Bourgondische kunst van de 15e en 16e eeuw. Het centrum organiseert en coördineert lezingen, colloquia, en publicaties, waaronder de Distinguished contributions to the study of the arts in the Burgundian Netherlands (Belangrijke bijdragen tot de Studie van de kunst in de Bourgondische Nederlanden) (Uitgegeven door Harvey Miller) een wetenschappelijke publicatie die volledig in de missie past. Verder organiseert het onderzoekscentrum academische programma’s, waaronder een academische summer school (met partners) en de Musea Brugge research school. Het onderzoekscentrum participeert ook in dit soort programma’s van partners.

Het onderzoekscentrum zet actief in op de analyse van schilderijen via materiaal-technisch onderzoek met de infraroodreflectografie (IRR) techniek. Deze techniek wordt in huis toegepast met gespecialiseerde apparatuur door medewerkers die over de expertise beschikken om de opnamen en de interpretatie van de beelden te maken. De techniek wordt binnen het onderzoekscentrum ingezet om de eigen collectie onder de loep te nemen. De verzamelde kennis wordt eveneens ten dienste gesteld van (inter)nationale partners. Het onderzoekscentrum voert ook onderzoek uit voor externen of faciliteert externe onderzoekers binnen Musea Brugge.

Het Onderzoekscentrum draagt de verantwoordelijkheid voor de wetenschappelijke informatie aangeboden op de website Vlaamse primitieven. Een online museum van de Vlaamse Kunstcollectie vzw.

Logo_vovdkidbn_rgb-300dpi_word

Organisatie

Het onderzoekscentrum – een initiatief van het Groeningemuseum – werd opgestart met de medewerking van de Vlaamse Kunstcollectie vzw en de subsidiëring van de Vlaamse overheid in het kader van het cultureel erfgoeddecreet ten gevolge de erkenning van het Groeningemuseum als museum ingedeeld op het Vlaamse niveau. In 2015 werd het onderzoekscentrum gedetacheerd van de Vlaamse Kunstcollectie en ondergebracht onder de Stad Brugge als deel van het Kenniscentrum vzw, een overkoepelende stads-vzw.

Het Vlaams onderzoekscentrum is sinds 2013 samen met de museumbibliotheek van Musea Brugge ondergebracht in de gebouwen van het Sint-Andreasinstituut aan de Garenmarkt te Brugge. Het centrum is toegankelijk op afspraak.

Het centrum wordt aangestuurd door Till-Holger Borchert, directeur Musea Brugge en een internationale adviesraad. De werking van het onderzoekscentrum wordt geleid door de coördinator, Vanessa Paumen. Alle medewerkers van Musea Brugge en het Kenniscentrum vzw met een inhoudelijke focus op de kunst van de Bourgondische Nederlanden dragen bij aan de misse van het onderzoekscentrum. Sinds haar oprichting in 2010 werkt het Vlaams onderzoekscentrum structureel en projectmatig samen met belangrijke nationale en internationale partners in het cultuur- en kunstenveld: de Vlaamse Kunstcollectie en haar partnermusea (het Koninklijk Museum van Schone Kunsten Antwerpen, het Museum voor Schone Kunsten Gent, M Leuven); het KIK/IRPA (Brussel); het Rubenianum (Antwerpen); het Ghent Interdisciplinary Centre for the Arts and Science (Universiteit Gent); de Katholieke Universiteit Leuven; het Museum voor Schone Kunsten Boedapest; en het Courtauld Institute te Londen.