Vanaf 1 april 2023: nieuwe openingsdagen en ticketprijzen Lees meer

Sluiten

Gezellemuseum wordt Gezellehuis

15 april 2020

Musea Brugge wil dit jaar nog starten met een vernieuwde dynamiek voor het Gezellemuseum in samenwerking met diverse partners.

Inge Kinnet Musea Brugge Gezelle015 1

De figuur van Guido Gezelle en het Gezellemuseum zijn onlosmakelijk verbonden met Brugge. Met de huidige presentatie die dateert uit 2011 is het museum nu toe aan een nieuw hoofdstuk.

De vernieuwde werking wil Musea Brugge samen met diverse artistieke en cultuur-educatieve partners realiseren. Het onderwerp overstijgt immers de belangen en de werking van Musea Brugge. De nadruk ligt op het delen van Gezelles erfenis en daar in de ruime zin betekenis aan geven. Invalshoeken rond poëzie, literatuur, beeldende kunst en natuur of ecologie kunnen boeiende projecten en co-creatie opleveren. Er zullen verschillen troeven worden uitgespeeld:

- het uitbouwen van een seizoensgebonden werking met concentratie in de lente en de (na)zomer, samen met verschillende partners, zoals het Cultuurcentrum, de bibliotheek, Kaap, Vormingplus …
- het valoriseren van de tuin als een ontmoetingsplek
- het vernieuwen van de inrichting naar een flexibele opstelling die presentaties en activiteiten mogelijk maken
- het uitbouwen van een educatieve werking in en rond het Gezellehuis

Het Gezellehuis blijft behouden als locatie van Musea Brugge. Vanaf eind mei worden het gebouw en de tuin vrij toegankelijk voor iedereen. Musea Brugge blijft er activiteiten organiseren zoals moestuinieren, poëzie-aperitief, lezingen, enz. Om die dynamiek te behouden zitten we met verschillende partners samen. Musea Brugge vindt het belangrijk dat het museum evolueert tot een warme ontmoetingsplek voor liefhebbers van literatuur, kunst en natuur. Vandaar dat we voor een nieuwe naam kozen: het Gezellehuis.

Gezellehuis
Inge Kinnet Musea Brugge Gezelle018
Autoloze zondag SB 094