Cerrar

Laatste Oordeel

Fabricante

Jheronimus Bosch

Período y fecha

16de eeuw 15de eeuw
(circa 1500)

Het drieluik toont de drie hoofdmotieven uit het verhaal van het einde der tijden. Het middenluik stelt het Laatste Oordeel voor, waarbij Christus verschijnt in zijn apocalyptische gedaante, omringd door vier bazuinende engelen en een aantal heiligen. De lelietak en het zwaard volgen zijn handgebaar: respectievelijk opwaarts in de richting van de gelukzaligen, neerwaarts naar de verdoemden. Het hemels paradijs op het linkerluik en de hel op het rechterluik tonen de reeds voltrokken toestand na het Oordeel. Bizar en fantastisch in de uitbeelding van gelukzaligheid en verdoemenis, is het schilderij vooral wat de opvatting van het Oordeel zelf betreft onconventioneel. Zowel het motief van de opstanding der doden als het verzamelen van de uitverkorenen schijnt de schilder bewust achterwege te hebben gelaten. Christus verschijnt boven een monsterachtige in ondeugd en dwaasheid levende wereld, die reeds een hel op zichzelf is. De typische stijl van Jheronimus Bosch is herkenbaar in de kleine figuren, de bizarre en monsterachtige elementen, de kleuren en de fijne, transparante schilderwijze. De moraliserende bedoeling is hier duidelijk. Gesloten vertoont het drieluik resten van een doornenkroning in grisaille, die oorspronkelijk ononderbroken over de twee luiken doorliep.

Detalles

Tema
Dimensión
geheel, altura: 98.7 cm
geheel, anchura: 110.7 cm
met lijst, altura: 111.5 cm
met lijst, anchura: 147 cm
met lijst, profundidad: 5 cm
met lijst, altura: 109.4 cm
met lijst, anchura: 148.1 cm
met lijst, profundidad: 6 cm
gesloten, altura: 112 cm
gesloten, anchura: 71 cm
gesloten, profundidad: 9.5 cm

Identificación

Huidige locatie
Verzameling
Categoría
Objectnaam
Materiales
Número de inventario
0000.GRO0208.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge se compromete a que sus datos estén disponibles como datos abiertos utilizables. Las imágenes de obras de arte que no están sujetas a restricciones de derechos de autor se publican, por tanto, bajo la licencia Creative Commons Zero. Pueden utilizarse libremente.

Verwante items

Laatste Oordeel

Fabricante

Jheronimus Bosch

Período y fecha

16de eeuw 15de eeuw
(circa 1500)
Hel

Fabricante

Jheronimus Bosch

Período y fecha

16de eeuw 15de eeuw
(circa 1500)
Hemels Paradijs

Fabricante

Jheronimus Bosch

Período y fecha

16de eeuw 15de eeuw
(circa 1500)

Artículos relacionados de nuestra colección