Sluiten

Het Laatste Oordeel, Hiëronymus Bosch

1500-1505

Highlights Groeningemuseum_Het-Laatste-Oordeel_Jheronimus-Bosch_-c-Dominique-Provost

Ogen schieten te kort om dit intrigerende werk te vatten. Het einde der tijden is nabij. Geflankeerd door engelen en heiligen kijkt Christus neer op verleiding en zonde. Vrome gelovigen gaan naar de hemel, zondaars naar de hel. Groteske, vreemde personages en naakte figuren bevolken het middenpaneel. Wilde Bosch zijn tijdgenoten met de vinger wijzen? Het kleurrijke coloriet op de voorgrond contrasteert met de brandende stad op het rechter luik. Het werk werd recent gerestaureerd.