Sluiten

Altaarstuk van de Heilige Johannes de Doper en de Heilige Johannes de Evangelist, Hans Memling

1479

O_SJ0175_Iabc

De zusters en broeders van het hospitaal gaven Hans Memling meer dan 500 jaar geleden de opdracht voor dit imposante drieluik, een altaarstuk voor de kerk van het hospitaal. Ze zijn te zien op de buitenluiken en in het midden. Op het centrale paneel, tussen de zuilen, staat de houten kraan van Brugge die gebruikt werd om wijnvaten van de boten te heffen. Belastingen op invoer van wijn, waren voor het hospitaal. Memling schilderde ook de patroonheiligen en beschermers van het hospitaal: Sint-Jan de Doper met lam en Sint-Jan de Evangelist met de kelk. Rechts, achter een zuil, een broeder in lange zwarte pij.