Sluiten

De boot van Brugge

4e / 5e eeuw

Reconstructie van een Romeinse boot

Augustus 1899. Grote opschudding bij graafwerken voor de aanleg van een nieuw handelsdok net buiten de Brugse binnenstad. Eerder werden daar sporen gevonden van een Romeinse nederzetting. Nu volgt een goed geconserveerde houten boot. Specialisten haasten zich naar de site, maar komen helaas te laat. De boot blijkt vernield, alleen brokstukken blijven over.

Wellicht voer dit Romeinse vaartuig op rivieren en op de zee. Vermoedelijk is het gezonken of werd het aan een aanlegsteiger achtergelaten. Over de lengte en datering van het schip bestaat geen consensus. Vast staat dat dit een zeer uitzonderlijke vondst is voor onze regio.